Zespół Kancelarii

Zespół Kancelarii tworzą:

Tomasz Kaczyński - doradca podatkowy (nr wpisu 11008), absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie w Białymstoku, wieloletni praktyk, były inspektor kontroli podatkowej w Urzędzie Skarbowym w Mławie, były kierownik I Oddziału Podatków Pośrednich w Izbie Skarbowej w Olsztynie, były członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu podatków oraz postępowania podatkowego, stały współpracownik największego wydawnictwa prawniczego w kraju.

Bogumił Palh - doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu podatków lokalnych oraz glos.

Ireneusz Sroka - absolwent Wydziału Zarządzania, specjalności Rachunkowość oraz Funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw katedry Rachunkowości Akademii Ekonomicznej w Krakowie, przez szereg lat współpracował z jedną z największych, polskich firm doradztwa podatkowego i audytu, specjalista z zakresu rachunkowości zarządczej, od 2005r. legitymuje się uprawnieniami do usługowego prowadzenie ksiąg rachunkowych, w trakcie aplikacji na biegłego rewidenta. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu wieloosobowymi zespołami, przygotowywaniu sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF) i raportów dla celów giełdowych. Odpowiadał za zakończone sukcesem wdrożenie systemu typu ERP w zakresie finansowo-księgowym w wielooddziałowej spółce sektora naftowego. Przygotował i przeprowadził przejście na MSSF spółki kapitałowej wchodzącej w skład grupy giełdowej. Przygotował i przeprowadził połączenia spółek kapitałowych.

Beata Mieszkowska - biegły rewident (nr ewid. 11473), absolwentka Wydziału Zarządzania, specjalności Rachunkowość Akademii Ekonomicznej w Krakowie, przez szereg lat współpracowała z jedną z największych, polskich firm doradztwa podatkowego i audytu, specjalista z zakresu podatków oraz prawa pracy, posiada szerokie doświadczenie w zakresie organizacji systemów księgowych, systemów wynagradzania oraz bogate doświadczenie w zakresie audytów księgowych firm produkcyjnych, usługowych, handlowych, posiada bogate doświadczenie w firmie outsourcingowej, prowadzi nadzór księgowy nad firmami z branży produkcyjnej, deweloperskiej, handlowej i usługowej.

 

 
Powered by Quick.Cms