Usługi

KDP TKTax świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa podatkowego i bilansowego.

 

Do podstawowych usług świadczonych przez Kancelarię należy:

 

  • udzielanie porad i konsultacji oraz wydawanie pisemnych opinii dotyczących wszelkiego rodzaju obciążeń publicznoprawnych (podatki, opłaty, itp.);

 

  • udzielanie porad i konsultacji oraz wydawanie pisemnych opinii w zakresie prawa bilansowego, gospodarczego, pracy i ubezpieczeń;

 

  • reprezentowanie Zleceniodawcy w toku postępowań prowadzonych przez naczelników urzędów skarbowych, dyrektorów urzędów kontroli skarbowej, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, dyrektorów izb skarbowych oraz samorządowe kolegia odwoławcze;
  • reprezentowanie Zleceniodawcy w toku postępowań sądowych toczących się przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym;
  • reprezentowanie Zleceniodawcy w toku postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez organy administracyjne;

 

  • audyty podatkowe i dokumentacji rachunkowej (bilansowej), których celem jest ocena prowadzonej przez Zleceniodawcę dokumentacji pod kątem jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego oraz przepisami o rachunkowości;

 

  • analiza obciążeń publicznoprawnych przedsiębiorstw, pod kątem ich optymalizacji;

 

  • udział w negocjacjach dotyczących umów gospodarczych, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego oraz podatkowego Zleceniodawcy. W zakres tej usługi wchodzą m.in. rozmowy z partnerami handlowymi oraz sporządzanie i opiniowanie projektów umów, itp.;

 

  • kompleksowa pomoc prawna i doradztwo (prawo bilansowe, podatkowe, pracy, gospodarcze) przy tworzeniu, łączeniu i podziale spółek prawa handlowego;

 

  • prowadzenie szkoleń skierowanych do osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwach za prawidłowe rozliczenie zobowiązań podatkowych.

 

 
Powered by Quick.Cms